top of page
logo final 1 open right v 3.0 wix.png

Welkom

Inclusie is geen bijzaak maar basis. Bij Connecting the Dots unlimited (CtDu) staan diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid aan de basis van alle diensten. De intrim managenement , het advies, de trainingen, de lezingen, de coaching, de projecten en de creatieve diensten zijn allemaal gebaseerd op dit eenduidige fundament. We leggen samen een wereld van verbindingen bloot. In gezamenlijkheid gaan we op zoek naar manieren van werken die diversiteit waardeert, de meerwaarde (h) erkend en benut. CtDu werkt in de brede samenwerking voor de lokale en nationale overheid, in de cultuursector, in het onderwijs (van basis tot wetenschappelijk) , in educatie in de breedste zin en voor de publieke, semi-publieke en commerciele sector.    


Missie

Connecting the Dots Unlimited wil met haar diensten bijdragen aan gelijkwaardigheid, dit start bij bewustwording. CtDu draagt bij aan het versterken van gemarginaliseerde groepen in de samenleving, het verbeteren van de positie van kwetsbare groepen en werken aan bewustwording bij geprivilegieerden. Er wordt ingezet op advies, training en coaching naast het werken aan sociaal maatschappelijke projecten en het inzetten van woordkunst in de breedste zin.

Kernwaarden

Belangrijke kernwaarden bij de dienstverlening zijn:

  • Meerstemmig, respectvol en integer werken; 

  • Kwalitatief inhoudelijke diensten op maat aanbieden;

  • In co-creatie werken naar haalbare resultaten;

  • Relaties aan elkaar verknopen voor ter bevordering van een stevig netwerk. 

Visie

Bij CtDu wordt er doorlopend gewerkt aan de volgende motto's: 'diversiteit is normaliteit' en 'inclusie start bij bewustwording'. De meerwaarde van het werken aan diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid is helder: relevant zijn voor ‘nu’ en toekomstbestendig voor ‘later’. Het werken aan diversiteit en inclusie is een integraal onderdeel van organisaties en instellingen. Het systemische borgen van het D&I gedachtengoed  als basis in beleid en beleidsimplementatie, zorgt voor duurzame inbedding

Dit is waar CtDu zich sterk voor maakt en waar met onuitputtelijke energie, gedegen kennis, inhoud en ervaring aan wordt gewerkt.

Welkom : Welcome
14420AF2-C8B0-4E8F-A1CD-C4E366707D8D.jpe

Publicaties

Vanaf 2004 heb ik me verdiept in Diversiteit en Inclusie vraagstukken. Het over diversiteitsvraagstukken nadenken en hierover publiceren vind ik belangrijk. Zo kan ik mijn kennis delen en blijf ik mij verdiepen. In april 2020 kwam het boek 'Diversiteit in de Samenleving' uit. Ik ben als één van de hoofdredacteurs en als medeauteur super trots op deze herziene versie van dit boek dat in 2017 voor het eerst werd uitgebracht. 

Naast dit boek heb ik meegewerkt aan het boek 'Onbeschreven erfgoed' dat eveneens in 2017 is uitgebracht en aan het boek Superdivers! dat in 2013 is uitgebracht.

Column | Poetry | SpokenWord 

Schrijven blijf ik als belangrijk onderdeel van mijn werk zien. Mijn maandelijkse column bij het Sarnamihuis, is hier te lezen. Hier kan ik mijn inzichten over verschillende diversiteitsonderwerpen delen. In de column bespreek ik alledaagse onderwerpen en situaties en link deze aan theoretische achtergronden of plaats ze in een bredere maatschappelijke/politieke context.   

In mijn meer creatieve schrijven komt het thema diversiteit en inclusie veelvuldig terug. Ik heb mee mogen werken aan twee bundels één uitgave voor het project 'Allerzielen' in 2019 en aan een uitgave voor Grab Them by the Poëzie.

Het is een andere manier van uiten, die een andere manier van vrijheid geeft. Binnen deze schrijf- en woordenwereld ben ik maker van zowel poetry op papier als in gesproken tekst. Op YouTube deel ik mijn werk. Een van mijn meest sprekende werken 'the complexity of your complexion' is hier te vinden. 

09F84A9A-FF33-4AF2-A5A0-26F43ABEC2E7.jpe
Welkom : Services

Diensten

Werken aan samen leren | Werken  aan samen werken  |  Werken aan samen leven

IMG_3881_edited.jpg

Binnen CtDu bied ik een scala van diensten aan die één of meerdere facetten van diversiteitsdenken en handelen beslaan. 
Daarnaast vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een inclusieve en gelijkwaardige samenleving en ontwikkel hiertoe verschillende projecten in eigen beheer of in samenwerking met andere partijen. Deze projecten zijn gebaseerd op het toegankelijk maken van de samenleving en worden aangeboden voor een laag tarief of ze zijn gratis toegankelijk.
De volgende diensten maken hier onderdeel vanuit:
Interim Management | Advies | Training | Coaching | Projecten 
Workshops | Spreken | Modereren | Schrijven | Woordkunst

2D5DED9B-5DAB-48E8-88AF-6683ADD73A5D_edited.jpg

Interim Management

Het coachend teams begeleiden door cultuurveranderingsprocessen, is iets wat vanuit integriteit wordt vormgegven. Transparantie, in overleg en in gezamenlijkheid werken staat voorop. Mijn rol zie ik als faciliterend en coachend. Voor mij is het belangrijk om te weten wat mijn collega’s nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het ondersteunen bij wat ze zelf kunnen organiseren en faciliteren daar waar dit hun scoop en/of mandaat te buiten gaat, dat past bij mij. Daarnaast is het fijn om met elkaar uit te kunnen wisselen en fungeer ik graag als klankbord. Positief, relevant en toekomstbestendig zijn centrale uitgangspunten voor het goede gesprek. Het vanuit het goede gesprek komen tot aandachts- en actiepunten, is iets waar we samen alert op zijn en waar ik op zal sturen als dit niet vanzelf gaat.
Het samenwerken is voor mij een groot goed, waar we als collega’s gehoord, gezien en gewaardeerd worden. In de samenwerking ben ik ten aanzien van de vraagstukken waar we voorstaan, op zoek naar gelijkwaardigheid. Iedereen heeft vanuit de eigen rol en positie een bijdrage te leveren. Daar geef ik graag ruimte aan, samen weten we meer en het is zonde om dit niet te benutten.

Advies

Het duurzaam implementeren van diversiteit en inclusie als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering staat centraal in de advisering.  

Het structurele en systemische inbedden is relevant voor nu en toekomstbestendig voor later. Mijn manier van advisering steekt in op verschillende niveaus van de organisatie, waarbij hiërarchische borging als uitgangspunt wordt genomen. Ik adviseer hierbij zowel op het gebied van beleidsontwikkeling als beleidsimplementatie. 

Training

De trainingen zijn opgebouwd uit verschillende componenten waar theorie en praktijk samenkomen. Er wordt casuïstiek uit de werkpraktijk ingezet, waardoor het concretisering van vraagstukken een onderdeel van het programma uitmaakt. Het op maat werken vinden ik belangrijk. Geen enkele context is gelijk, dus samen overleggen wat er belangrijk wordt gevonden en aansluiten is key bij het onderwerp verder brengen. 

Coaching

Er worden twee vormen van coaching aangeboden individuele coaching en teamcoaching. Hierbij wordt er samengewerkt met een groep van coaches die afwisselend kunnen worden ingezet in een traject. We zijn van mening dat niet voor alle vraagstukken aangaande diversiteit en inclusie één en  dezelfde coach passend is. In overeenstemming met het team of de coachee wordt afgestemd wat er nodig is. Ook hier staat het opmaat en vraaggericht werken centraal. 

Projecten

CtDu werkt aan verschillende projecten groot en klein, bezoldigd en onbezoldigd. Voorop staat dat de samenwerking op een gelijkwaardige manier plaatsvindt en de focus ligt op het bijdragen aan een gelijkwaardige en toegankelijke samenleving. In de zomer van 2020 werd het project Burenpost in samenwerking met De Grafische werkplaats afgerond en zijn er 2 projecten in (door)ontwikkeling: Diversity in Check, een podcast over het gesprek met kinderen voeren over diversiteit en #9 Frames wat zich richt op het samenbrengen van mensen door kunstuitwisseling.

C4B6702D-18F3-464E-8ABA-24D3B960FA52.jpe

Workshops

Op aanvraag worden er online en offline workshops gegeven.  Deze worden in overleg opmaat ontwikkeld. Denk aan een filmbespreking, een werksessie over inclusieve werving en selectie en bijvoorbeeld het ontdekken van Bias.   

De opdrachtgever en de vraag staat centraal, we bespreken gezamenlijk mogelijkheden en opties. Het kan in sommige gevallen gaan over specifiek professionaliseren. Een voorbeeld daarvan is een workshop die ik onlangs gaf met het oog op dekolonisatie in het Rembrandthuis en de tentoonstelling HIER- ZWART in Rembrandts tijd.

Modereren

Wanneer er tijdens een event gesproken wordt over diversiteit en inclusie is het van groot belang dat er een inhoudelijke moderatie plaatsvindt. Juist om de verbreding, de verdieping en de sensitiviteit die hiermee gepaard gaat te borgen is inhoudelijke deskundigheid key. Het is van belang dat de juiste toon wordt gevonden en dat het gesprek open en kwetsbaar met respect en integriteit kan worden gevoerd.  Het begeleiden van een debat of nagesprek naar aanleiding van een film of documentaire met betrekking tot diversiteit en inclusie is hier een voorbeeld van. 

Spreken

Het is mogelijk om CtDu in te huren voor een lezing over een diversiteitsonderwerp. Dat kan een lezing zijn van een uur of een speech van 5 min. Samen met de opdrachtgever kijken we wat nodig is voor het event. Op basis hiervan wordt er een voorstel op maat gemaakt. Op de teksten kan er in samenwerking met beeldkunstenaars en sound technicians ook een beeld worden gemaakt die bijvoorbeeld op YouTube kan worden gedeeld. Daarnaast is er ook een samenwerking met Speakers academy om tot afspraken over de inhoud te komen. 

Storytelling 

Er zijn verschillend manieren om verhalen te vertellen en met elkaar te komen tot een specifiek of juist breed gedragen beeld. Er is ruimte om met elkaar narratieven de ruimte te geven en deelbaar te maken. Dat kan dmv het geschreven en het gesproken woord  vanuit verschillende methoden en technieken. 

Schrijven

Een passen de tekst schrijven over diversiteit en inclusie als starter, als inhoudelijke input, als perspectief voor een boek, een bundel, een event of bijeenkomst online/offline behoort tot de mogelijkheden. Dat kan in een spoken column, een geschreven column, een gedicht, een spoken word, een speech of een andere wenselijk tekstvorm. Met mijn opdrachtgevers wordt goed doorgesproken wat de vraag precies is en waar de inhoud op aansluit. Samen komen we tot mooie inhoudelijk resultaten die tot denken zetten.

Woordkunst

Als woordkunstenaar maak ik verschillende werken die zowel in tekst, beeld als audio maar ook in een performance kunnen worden uitgedragen. Ik werk graag aan maatschappelijke thema's en aan werken die mijn meertaligheid omarmen en mijn culturele erfgoed borgen. Het werk dat ik maakte voor burenpost was bijvoorbeeld gericht op eenzaamheid in coronatijd, in het werk wat ik maakte onder de naam stardjos voor de tentoonstelling Sea de Zee (Villa Zebra) stond verbinding centraal en bij de voorstelling Womens Voices (Festival Sacred Songs), kon ik zowel Hindi als Engels verwerken in de teksten. Mijn werk was te zien en te horen op verschillende podia waaronder Grab them by the Poëzie, Pagina Groots, Woorden Worden Zinnen en Mama's Open Mic. 

Welkom : Inventory

Opdrachtgevers & Partners

Een overzicht

In de afgelopen jaren heeft CtDu mooie opdrachten mogen doen voor mooie organisaties die allen steeds een stap verder zijn met professionele ontwikkeling vanuit diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Van nationale overheid tot lokale overheid, binnen educatie en in kunst en cultuur, prachtige samenwerkingen die op maat bijdragen aan een werk en leeromgeving waar iedereen geborgd is.

Welkom : Portfolio
over.jpg

Over mij

Achtergrond & Werkwijze

Mijn naam is Siela Ardjosemito-Jethoe (zij/haar), mijn inzichten en kwaliteiten als Cultureel Antropoloog heb ik altijd goed in kunnen inzetten in mijn werkende leven. Zo ben ik geruime werkzaam geweest als hogeschooldocent, onderzoeker en teamleider bij De Haagse Hogeschool, verder werkte ik als senior D&I beleidsambtenaar bij het ministerie van OCW, en als beleidsadviseur Hoger onderwijs bij de Gemeente Den Haag, ben ik D&I bestuursadviseur bij Universiteit Leiden.

In mijn werkende leven heb ik mij inhoudelijk en organisatorisch veelvuldig beziggehouden met diversiteit en inclusie als onderdeel van mijn manier van werken, denken en handelen. Ik hecht waarde aan gelijkwaardigheid, diversiteit in inclusie bij elke functie die ik vervul (ook die zich niet primair richten op D&I). Juist omdat ik het als integraal onderdeel van mijn professionaliteit beschouw. Het blijven van een reflectieve beroepsbeoefenaar is voor mij een key element van de kwaliteit en authenticiteit van mijn manier van werken.

Als woordkunstenaar maak ik vooral maatschappijgericht werk en ik ben auteur van verschillende publicaties. Ik werk aan verschillende werken omdat ik niet anders kan. Ik schrijf niet omdat het moet maar vooral omdat het een onderdeel is van mijn zijn. Het is de manier waarop ik grenzeloos en open mijn gedachtes kan delen zowel in verhaal vorm zoals in de maandelijkse column die ik bij het Sarnamihuis schrijf als in Poëzie en Spoken Word. Ik maak wat ik mooi vind en hoop met mijn werk aan te sluiten bij anderen, die hier iets uit kunnen halen.

Persoonlijk leven

Naast mijn vakinhoud zet ik mijn persoonlijke ervaringen in om iets te verduidelijken, juist omdat deze kleur geven aan de perspectieven waarover ik beschik. Ik ben de jongste van de 14 kinderen. Mijn ouders, die in de '70 naar Nederland kwamen uit de toenmalige kolonie Suriname, waren buitenlander op eigen grondgebied. Mijn vader was analfabeet, mijn moeder had een paar jaar op de basisschool gezeten. We hadden het niet breed en waren een duidelijke minderheid in Friesland (waar ik geboren ben). 

Mijn man (die zelf ook uit de voormalige kolonie komt) en ik hebben twee zonen, waarvan wij dagelijks mogen leren, die ons inspireren en die ons bij de les houden.

De verschillende marges waar ikzelf onderdeel vanuit maak(te) en die waar ik kennis van neem, houden me scherp, zo blijf ik nadenken over wat ik mogelijk (nog) niet zie. 

Alle ervaringen van het verleden, heden en de toekomst vormen mij en zorgen ervoor dat mijn werk kwalitatief en inhoudelijk wordt gevoed. 

CtDu

​ In 2016 was CtDu een feit. Het was een kleinschalige opzet (geen website, of promotie, alleen een email adres en mijn enthousiasme) met een jaarlijkse opdracht in Zwitserland, Denemarken en België. Dat was toevallig via mond tot mond reclame zo gegroeid.

In de afgelopen twee jaar heb ik me ook op Nederland gericht en dan met name in de cultuur sector en het onderwijs.  Het heeft mij gesterkt omdat ik ook diversiteit en inclusie wil bevorderen op lokaal en nationaal gebied.  Binnen CtDu verbind ik verschillende vakgebieden en werkwijze met elkaar om bij te dragen aan een inclusieve en gelijkwaardige samenleving. Hier komt alles samen intellectueel en creatief.


Intrinsieke motivatie 

Voor mij is het belangrijk voor de kwaliteit van mijn werk dat ik opdrachten aan neem die mij intrinsiek aanspreken. Opdrachten die passen bij mijn visie op gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Een goed gesprek met mijn opdrachtgevers levert vaak een duidelijk inzicht op over de exacte vraag. Hier maak ik samen met de opdrachtgever een inschatting of de opdracht goed past en wat ik kan betekenen. Niet alle opdrachten passen bij mijn manier van werken, in dat geval denk ik graag mee over samenwerkingen of contacten vanuit mijn netwerk die beter passen.


Kortom, heeft u een directe vraag/opdracht of wilt u sparren?

Neem gerust contact op.

Welkom : About
profiel.jpg

CV

“ Not everything that is faced can be changed. But nothing can be changed until it is faced.”

-James Baldwin

Vice Dean Avans Creative Innovation

2021

Het werken aan diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid op bestuurlijkniveau maakt onderdeel uit van deze functie. Ik ben verantwoordelijk voor de portefeuilles diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid, sociale veiligheid, studentenwelzijn, internationalisering en onderzoek.

Diversity & Inclusion Officer Hogeschool der Kunsten Den Haag

2020 - 2022

Het strategisch adviseren van het CvB op het gebied van diversiteit en inclusie vraagstukken. Monitoring en evaluatie op verschillende niveaus organiseren en uitvoeren. Community netwerken opstarten en onderhouden. Werken aan duurzaam beleid binnen HRM, Onderwijs, Onderzoek en andere aanpalende gebieden. Het creëren van draagvlak o.a. door het geven van workshops, trainingen en coaching en het organiseren/ faciliteren van dialoog en gesprekken.

Bestuursadviseur
Universiteit Leiden

2020 - 2021

Strategische en Onderwijs Zaken: Het strategisch adviseren van het CvB op het gebied van diversiteit en inclusie vraagstukken. Monitoring en evaluatie op verschillende niveaus organiseren en uitvoeren. Community netwerken opstarten en onderhouden. Werken aan duurzaam beleid binnen HRM, Onderwijs, Onderzoek en andere aanpalende gebieden. Het creëren van draagvlak o.a. door het geven van workshops, trainingen en coaching en het organiseren/ faciliteren van dialoog en gesprekken.

Beleidsadviseur Gemeente Den Haag

2019 - 2020

Gemeente Den Haag dienst OCW:  Beleidsadviseur Hoger en Internationaal Onderwijs Dossier Hoger- en Internationaalonderwijs: Accounts Inholland, KABK/ Koninklijke Conservatorium, Hogere Hotelschool. Projecten en programma’s: City Deal Kennis Maken, De Haagse Educatieve Agenda, Gelijke Kansen,  Moot Courts, Summer Schools, Haagse Internationale Agenda, Kenniswerkplaats en ontwikkelingsplaats Binckhorst. Dossier Emancipatie: trajecten opstarten ter bevordering van vrouwenemancipatie. Subsidiestroom beheren en monitoren.
Dossier Diversiteit: Adviseur intern beleid.

Beleidsadviseur  directie Erfgoed &Kunsten ministerie OCW

2016 - 2019

Dossiers: Cultuureducatie, Diversiteit, Gelijke Kansen, Urban-Arts, OCW Divers E&K-lid
Taken: Coördineren van monitoringsonderzoek, schrijven en uitwerken van subsidieregelingen (waaronder de cultuurbegeleidersregeling), adviezen, spreekteksten (Engels/Nederlands), organiseren van netwerkbijeenkomsten en inhoudstafels. Het zorgdragen voor agendering van de thema’s van de verschillende dossiers. Het zicht houden op de Europese en landelijke trends en ontwikkeling betreft de verschillende inhoudsgebieden van de dossiers. Het  coördineren van het project onderzoek naar diversiteit in de culturele sector. Het Fondsen Netwerk Diversiteit (publieke en private fondsen) en G4 Netwerk Diversiteit (Gemeentes Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam) inhoudelijk en organisatorisch stimuleren en voeden.

Welkom : CV

Opleiding & Competenties

1990-2006

Opleiding

2021-heden Tias Commisarissen opleiding 
2002-2006  Vrije Universiteit  
WO Culturele Antropologie en Sociologie | Bul     
1998-2002 De Haagse Hogeschool
HBO Culturele en Maatschappelijke Vorming | Diploma
1994-1998  Haaglanden VHBO | Diploma
1990-1994  ZuyderzeeCollege MAVO | Diploma

2005-heden

Leiderschap

2021-heden Raad van Toezicht-lid Mauritshuis
2020-heden  Coördinator
VSK Lokomotief Rijswijk
2019-heden  Covenant Partner
Poetry Circle 070
2019-heden  Voorzitter  Bestuur
Lloyds Company
2019-heden  Algemeen Bestuurslid  
Haags Theaterhuis
2019-2020 Klankbordgroep
Museum Beeld & Geluid
2011-2015    OC-Lid  Cultuur
De Liduina Basisschool
2009-2011     Voorzitter  Bestuur
Stichting Net Een Beetje Meer
2005-2006    Bestuurslid en medeoprichter  Stichting Adarsh

2004-2020

Publicaties

2020      Diversiteit in de samenleving (herziening)
2017      Onbeschreven Erfgoed
2017      Diversiteit in de samenleving
2013      Superdivers!
2013      Paper Diversiteit (ENG) Idablomconference Noorwegen
2004      “Over het Huwelijk gesproken” (Vreemdelingenzaken)

2019-heden

D&I Vrijwilligerswerk

2020-heden         Mede oprichter van Meerstemmig Collectief (kenniskring diversiteit)
2020-heden         Initiator van ‘Diversity in Check’ (podcast voor diversiteit en opvoeding)
2020-heden         Producer podcast ‘Zeg maar gewoon wit’ – van Art4BLM
2020-heden         ECHO-Mentor
2019-heden         Columnist Sarnamihuis | Cultureelpersbureau
2019-heden          Haags Kunst en Cultuur Platform t.b.v. Diversiteit & inclusie in het Haagse culturele Landschap

July 2024 - May 2025

Kennisgebied

Bestuurlijke sensitiviteit | Strategisch inzicht | Beleidsadvies | Ontwikkeling | Programmering | Missie/visie vorming | Onderzoek & analyse  | Netwerkontwikkeling | Verbinding | Overbrugging | Cultureel/ Sociaal / Maatschappelijk inzicht | Diversiteit | Inclusie |

Heden

Netwerken

Haags Kunst en Cultuurplatform t.b.v. Diversiteit & Inclusie
Meerstemmig Collectief t.b.v. Diversiteit & Inclusie in Den Haag
Landelijk platform Urbanarts Collectief LKCA
Haagse Cultuur vrouwen Netwerk 
Art4BLM collectief
Code Diversiteit & Inclusie LKCA

2006-heden

Trainingen | Cursussen

2012                     C1 University of Cambridge    | Certificaat
201                       C1 Advanced British School  | Certificaat
2009-2010           Leergang 2 ‘Omgaan met Culturele Diversiteit’ | Certificaat
2009-2010           Leergang 1 ‘Omgaan met Culturele Diversiteit’ |  Certificaat
2006-2007           Cursus Diversiteit | Certificaat
2006-2007           Pedagogische en didactische vaardigheden | Certificaat

Welkom : CV
Welkom : CV
profiel.jpg

Advies | Training | Coaching
CtDu

2016-heden

Vanaf 2016 ben ik als zelfstandige werkzaam als diversiteitsexpert in het culturele en educatieve werkveld. Samen met organisaties werk ik aan diversiteit en inclusie op organisatieniveau. Het gaat hierbij advies op het gebied van beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie. Daarnaast schrijf ik een maandelijkse column over diversiteit in het alledaagse leven en maak ik samen met mijn gezin een podcast over het bespreekbaar maken van diversiteit.

Management Hogeschooldocent
De Haagse Hogeschool

2004 - 2019

Teamleiderstaken: Het leidinggeven aan 27 docenten in de propedeuse fase van de opleiding Social Work. Hierbij de onderwijskundige en personele processen begeleiden, meewerken en denken aan het beleid in de opleiding en de faculteit. De specifieke dossiers Diversiteit, Internationalisering en Werving & Opendagen.
Hogeschooldocenttaken: Het ontwikkelen en onderwijskundig uitvoeren van de inhoudsgebieden Diversiteit en identiteit, Sociale Communicatieve Vaardigheden, Cross Culturele vaardigheden, Interculturele en internationale vaardigheden.
Seminarcoördinatietaken: Het inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van seminars rondom diversiteit. Het opbouwen van een diversiteitsnetwerk.
Verder: Hogeschool breed initiëren van diversiteitsnetwerken en zitting in de projectgroep anti-discriminatie en diversiteit.

Onderzoeker
Lectoraat Burgerschap & Diversiteit

2010 - 2014

Etnografisch onderzoek verrichten, kennis rondom diversiteit genereren, vergroten en delen. Het geven van lezingen, trainingen, workshops naar aanleiding van het verrichte  onderzoek (nationaal en internationaal) en publiceren.

Management Projectleider Coördinator  
Welzijn & Community  De Mussen  
Stichting Mooi

2002 - 2006

Taken o.a.: Wensen, behoeften, problemen en ambities op het gebied van kinderwerk in een achterstandswijk signaleren, communicatie met kinderen en hun ouders tot stand brengen. Projectleider ten behoeve van integratie van specifieke cliënten. Het aansturen van het projectteam en het begeleiden van stagiaires.

Welkom : Team
WhatsApp Image 2024-02-11 at 15.13.09.jpeg

Renate van der Heijden (zij/haar)

Renate van der Heijden is adviseur, trainer en projectleider. En heeft een achtergrond in social work en crossover creativity, waarbij ze graag samen opzoek gaat naar creatieve oplossingen. Ze werkt op het snijvlak van participatie, (zelf)organisatie en maatschappij, gefocust op het sociaal domein. Ze startte met het organiseren van participatieve buurtfestivals, deed (ontwerpend) onderzoek in het maatschappelijk domein en werd adviseur van (vrijwilligers)organisaties bij de lokale overheid. De noodzaak voor meer diversiteit en inclusie, en met name antiracisme, zag zij in tijdens haar master toen ze een spel ontwikkelde voor tieners om zich bewust te worden van de onderliggende psychologische mechanismen van discriminatie en racisme. Zij zet zich in om racisme bespreekbaar te maken met witte mensen. Dat doet ze onder andere samen met Art voor Black Lives Matter door middel van een amateurkunst buitenexpositie, workshops, een dialoogspel en een podcast. Ze adviseert maatschappelijke organisaties zoals musea, vrijwilligersorganisaties en zorgorganisaties over onder andere sociale veiligheid, inclusiviteit en diversiteit.

Meerstemmig Collectief

Meerstemmig Collectief is een groep van adviseurs die zich heeft georganiseerd  op kennisdeling, kennisontwikkeling en intervisie. De inzet is, elkaar versterken door kennis, inhoud en ervaring in gelijkwaardigheid met elkaar uit te wisselen. Dit collectief bestaat uit experts die mij inspireren en met wie ik graag samenwerk.

Ana del Barrio Saiz.jpg

Ana del Barrio Saiz (zij/haar)

Adviseur | Trainer D&I kinderopvang en onderwijs

Ana del Barrio Saiz is ontwikkelingspsychoog, ze werkt zowel nationaal als internationaal als D&I adviseur en trainer op het gebied van kinderopvang en onderwijs.
Sinds 1996 ontwikkelt zij trainingen en methodieken, en werkt mee aan diverse projecten en publicaties. Denk hierbij aan de publicatie Permanent leren (2010) of Het Pedagogisch kader diversiteit Samen Verschillend (2012) en Denk groot Doe klein! dat werd in 2013 uitgebracht. Op dit moment werkt zij aan het project Diversiteit en Verbinding, o. a. door het begeleiden van  praktijkonderzoek. 
Zij focust op professionele ontwikkeling van teams, coaches en organisaties. Met haar werk wil ze bijdragen aan het recht van kinderen, families en professionals om zich te ontplooien en mee te doen. Hierbij stimuleert ze een omgeving waarin respect voor diversiteit en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend is.

Jay Navarro Oviedo .jpg

Jay Navarro Oviedo (hij/hem)

Adviseur Duurzaamheid & Diversiteit

Jay Navarro Oviedo is een gedreven intersectionele duurzaamheidsexpert. Bij duurzaamheid- en milieuvraagstukken legt hij de nadruk op kolonialisme, gemarginaliseerde gemeenschappen en sociale ongelijkheid.
Als freelance consultant en projectmanager ondersteunt hij de publieke sector en het maatschappelijk middenveld in bruggen bouwen tussen systeem- en leefwerelden. Op zowel lokaal als Europees niveau treed hij op als adviseur en spreker over circulaire economie en de katalyserende rol van de bottom-up beweging in hedendaagse transities.
Just Common People

riiziane golamun 2021.jpg

Riiziane Golamun (zij/haar)

Adviseur Institutionele uitlsuiting en beleid

Riiziane Golamun is een politiek gedreven professional die vanuit beleid verandering wil bewerkstelligen. Het vertolken van diversiteit in de breedste zin bij bedrijven waarbij diversiteit alleen bij monde wordt vormgegeven, daar slaat zij op aan.  Haar tomeloze inzet om gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie vanuit het systemische oogpunt te bezien, wordt gewaardeerd en levert haar een Echo-Award op. Ze is de oprichtster van het programma Build the Table waar ze vrouwen aan de top volgt. Ze bespreekt hier onder andere het thema copingsmechanisme op de werkvloer en daarbuiten. Ze heeft een achtergrond in de studentenvakbond beweging, schrijft en strijd. Haar kernwoorden zijn  Politiek | Spoken Word | Social Justice

EA38FE42-F327-4DEC-B66C-530FF9EEA310.JPE

Bi van Guine (hen/diens)

Adviseur Queer vraagstukken

Bi is geboren in Den Haag en heeft een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond. Sinds 2010 zet hen zich in voor queer emancipatie. Eerst als bestuurslid bij Stichting Rainbow Den Haag. Vervolgens bij COC Haaglanden als coördinator preventie en voorlichting.
Bi van Guine is deskundige op het gebied van queer vraagstukken. Bi is bijvoorbeeld oprichter van The Hang Out 070 (voor queer jongeren van kleur) en beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag. In 2017 neemt hen het initiatief tot het organiseren van de succesvolle 1e Pride Walk in Den Haag.
Diens kracht ligt in het verbindend adviseren en organiseren op een authentieke manier.

9456C7C1-DFF6-4374-9301-49D8712639B4.JPE

Bo Tan Weenink (zij/haar)

Adviseur Kansengelijkheid

Bo is een social entrepreneur met een wetenschappelijke achtergrond in de politicologie. Bo leest en schrijft het liefst over thema’s die te maken hebben met kansengelijkheid, empowerment en (digitale) inclusie. Door die lens bekeken, werkt Bo als freelancer aan uiteenlopende projecten. Zo helpt ze mensen met schulden en geeft ze computertrainingen aan met name ouderen. Daarnaast helpt ze maatschappelijke organisaties om hun bedrijfsvoering en beleid tegen het licht te houden en -waar nodig- te verbeteren.

Sita Mohabir.jpg

Sita Mohabir (zij/haar)

Adviseur G D&I specialisme: validisme

Sita Mohabir zet zich met passie in voor de ontwikkeling van organisaties naar Gelijkwaardige Inclusie. Dit doet zij door creatieve en laagdrempelige interventies en trainingen te ontwikkelen waardoor je anders naar de werkelijkheid gaat kijken. Haar expertise geeft je inzichten in intersecties binnen sociale ongelijkheid. En brengt die missende kennis op het gebied van validisme en racisme in huis. Hiernaast werkt zij als jobcoach op een positief waarderende manier, om het talent van een ieder naar boven te halen en deze te benutten om volledig zichzelf te kunnen zijn.

Welkom : Team

Portfolio

Tipje van de Sluier

Welkom : Gallery

Testimonials

Word on the Street

Het werken aan betekenisvolle relaties en inhoudelijke bijdragen op een eerlijke manier is voor mij van groot belang.
Jaswina Elahi, Neha Bagga, Sterre Nacca Pastor Tabitha Purple en Alvinio Molina aan het woord hierover. Ik ben ze dankbaar.

Welkom : Testimonials

Siela is moderator geweest voor het afstudeerevenement van mij en mede-student Chiara Sriram, dit was in opdracht voor Amsterdam Alternative. Het debat ging over inclusiviteit binnen broedplaatsen en vrijplaatsen. Siela heeft veel kennis over het thema inclusiviteit en heeft ons erg fijn ondersteund in het proces naar het debat toe. Haar brede kennis zorgde ervoor dat ze tijdens het panelgesprek de juiste vragen kon stellen aan de panelleden. Daarnaast heeft zij als moderator voor een veilige en gezellige sfeer gezorgd waardoor het gesprek met het publiek en het panel erg soepel verliep. Zij wist op een hele creatieve en duidelijke manier alle vragen te stellen, opmerkingen samen te vatten en goed door te vragen. Al met al zijn wij meer dan tevreden met haar toevoeging bij het evenement, wij zouden zeker opnieuw met haar samenwerken en haar aanbevelen.

Sterre Nacca

In de media


Welkom : HTML Embed
bottom of page